Stichting 24Tiny

De Stichting zet Tiny houses in als mobiele ontmoetingspunten waarbinnen cultuur, design, kennis en kunst samenkomen.