Teken overleg
Er zijn wat studies aan vooraf gegaan voor het definitief ontwerp.