Algemene voorwaarden 24Tiny

 1. Reserveringen
  Het reserveren van de 24Tiny kan via ons boekingssysteem of telefonisch geschieden. Na boeking is de reservering definitief en bent u aansprakelijk voor de huursom. Wij mailen u zo spoedig mogelijk onze reserverings-bevestiging. Door betaling gaat u akkoord met deze algemene (huur) voorwaarden.
 2. Betaling
  Uw betaling wordt verwerkt via www.mollie.com
  Uw privacy wordt gewaarborgd middels de wettelijke privacyverklaring zoals deze op onze website is te lezen.
 3. Bijkomende kosten
  Direct bij reservering van de 24Tiny wordt door ons aangegeven of er naast de huursom nog bijkomende kosten zijn. Deze bijkomende kosten hangen af van de gemaakte afspraken betreffende plaatsing, catering, extra voorzieningen, eindreiniging e.d.
  Verder wordt er bij verhuur een borgsom gevraagd, de hoogte van deze waarborg wordt vermeld op de reserveringsbevestiging. Na vertrek krijgt u de borgsom uiteraard volledig retour, mits de 24Tiny weer in goede staat is opgeleverd.
 4. Annulering door de huurder
  Wilt u om een dringende reden een boeking annuleren? Dan dient u dit via de mail te doen. U blijft echter aansprakelijk voor de huursom.
  – Tot 60 dagen voor de boekingsdatum: huurder betaalt 25% van de huursom.
  – Vanaf 60 tot 30 dagen voor de boekingsdatum: huurder betaalt 40% van huursom.
  –  Vanaf 30 tot 15 dagen voor de boekingsdatum: huurder betaalt 65% van de huursom.
  – Vanaf 15 dagen tot 2 dagen voor de boekingsdatum: huurder betaalt 80% van de huursom.
  – Vanaf twee dagen voor of tijdens de boekingsdatum: huurder betaalt 100% van de huursom.
 5. Gebruik van de 24Tiny
  De 24Tiny dient bij vertrek in nette toestand te worden overgedragen. Het aantal in de huurovereenkomst aangegeven personen mag niet worden overschreden. Het is niet toegestaan de 24Tiny onder te verhuren of anderszins aan derden in gebruik te geven of ter beschikking te stellen. Huurder is verantwoordelijk voor de 24Tiny en de inrichting daarvan en zal elke schade of vermissing vergoeden. Huisreglementen zijn onderdeel van de huurovereenkomst. Zonder onze schriftelijke toestemming is het meenemen van huisdieren niet toegestaan. Indien de 24Tiny anders wordt gebruikt dan zoals hiervoor vermeld kunnen wij ontruiming eisen.
 6. Aansprakelijkheid
  Voor schade, ongelukken, verliezen of andere onregelmatigheden, die de gasten tijdens het verblijf zouden kunnen overkomen, zijn wij niet aansprakelijk te stellen.
 7. Klachten
  Mocht u tijdens uw verblijf géén melding maken van een mogelijke klacht, dan zal bij beëindigen van uw verblijf geen aanspraak gemaakt kunnen worden op schadeloosstelling.
 8. Bijzondere omstandigheden
  Wanneer wij door overmacht in welke vorm dan ook gedwongen zijn de huurovereenkomst op te schorten of te annuleren, dan kan dit geschieden zonder verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.
 9. Correspondentie
  Bij correspondentie gelieve u steeds het reserveringsnummer te vermelden.
 10. Slotbepaling
  Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.